תוכניות הרדיו
תוכנית מתאריך- 11.5.03

 רכשו את השירים הישנים והטובים! העמותה להנצחת זכרו של דר' חיים שוהם מציעה ארבעה תקליטורים ממכלול שיריה של א"י, וביניהם מתקופת טרם קום המדינה:
"אוסף שירים היוצאים מהלב"
"שירים היוצאים מהלב" – 2001
"שתי מנדולינות" – 2002
"הבה נשירה" – 2003
לפרטים התקשרו למרדכי שלף: 052-492994.

הסליק הראשון בארץ ישראל – פתוח לציבור. הסליק נבנה בסוף 1922 בידי מפקדת ה-"הגנה", תחת צריף בשכונת בורוכוב שזה עתה נוסדה. הסליק שוחזר לאחרונה ע"י רן אלדמע וישראל גלילי ז"ל, והוא פתוח לציבור.
לתאום ביקור יש להתקשר לרן אלדמע: 03-5711976.